Livskällan

Precis vad du behöver

Om oss

Den Ideella Föreningen Livskällan

Föreningens mål är att ge ekonomiska förutsättningar till att skapa:

-GLÄDJE

-TRIVSEL

-AKTIVITETER

för demenshandikappade, funktionshindrade och äldre boende på institutioner.

Föreningen skall också ge anhörigvårdare möjlighet till rekreation.

föreningen skall icke bekosta aktiviteter som kommunen annars är ansvariga att bekosta.

Livskällans etiska regler:

Gåvorna skall användas på den ort de skänkts.

Varenda krona skall oavkortat gå till att skapa glädje och trivsel.

Inga arvoden utgår till styrelsen.

Livskällans styrelse 2021

Ordförande Steinar Dahl

Vice ordförande Kerstin Ljung

Kassör Steinar Dahl

Sekreterare Gunilla Wikstrand

Ledamot Birgit Ekebris

Ledamot Gudrun Thiger

Ledamot Barbro Gudmundson

Adjungerad Ulla-Britt Dahl

Adjungerad Rådgivare Katarina Lövgren

Revisorer Brita-Marie Nordström och Evert Helghe

Ansvarig utgivare Steinar Dahl