Livskällan

Precis vad du behöver

Om oss

Den Ideella Föreningen Livskällan

Föreningens mål är att ge ekonomiska förutsättningar till att skapa:

-GLÄDJE

-TRIVSEL

-AKTIVITETER

för demenshandikappade, funktionshindrade och äldre boende på institutioner.

Föreningen skall också ge anhörigvårdare möjlighet till rekreation.

föreningen skall icke bekosta aktiviteter som kommunen annars är ansvariga att bekosta.

Livskällans etiska regler:

Gåvorna skall användas på den ort de skänkts.

Varenda krona skall oavkortat gå till att skapa glädje och trivsel.

Inga arvoden utgår till styrelsen.

Livskällans styrelse 2023

Ordförande Steinar Dahl

Vice ordförande Kjell Thiger

Kassör Steinar Dahl

Sekreterare Gunilla Wikstrand

Ledamot Birgit Ekebris

Ledamot Gudrun Thiger

Adjungera Mia Månsson

Adjungerad Ulla-Britt Dahl

Revisorer Brita-Marie Nordström och Evert Helghe

Ansvarig utgivare Steinar Dahl